เรื่องราวของเรา


โอเลียรีส เอส.บี.ดี. ของเราก่อตั้งขึ้นในเดือนธันวาคม 2557 และร้านอาหารกู๊ดดี้ กู๊ดดี้ ของเรา เปิดในเดือนกุมภาพันธ์ 2558

เบื้องหลังบริษัท เรามีอยู่ 3 คนคือ คุณ เยอรัน ลูนเนอร์,คุณ มิเชล ลูนเนอร์ และ คุณ มา ดารุณี

จากจุดเริ่มต้น มันเป็นเพียงร้านอาหาร และห้องครัวสำหรับทำอาหาร แต่มาคิดดูอีกที เราสามารถทำเป็นชุบเปอร์มาเก็ตได้ในห้องถัดไป  คือ ชุบเปอร์มาเก็ต โอเลียรีส เอส.บี.ดี. ของเรา

วิสัยทัศน์ของเราคือ การขายอาหารคุณภาพและดีที่สุดเท่าที่เราสามารถค้นหาได้ในไทย
เราพยายามอย่างมากที่จะรักษาคุณภาพอาหารของเราให้สะอาดและปลอดภัยที่สุดและรักษามาตรฐานในการผลิตที่สะอาดอยู่เสมอ

นอกจากนี้เรายังแจ้งพนักงานของเราเกี่ยวกับการคงมาตรฐานคุณภาพของอาหาร ให้สะอาด และ ปลอดภัยแก่ลูกค้า เพื่อรักษาคุณภาพ และลูกค้าให้คงอยู่กับเราเสมอไป